top of page

La Xarxa Trampoline és una estructura formada per professionals de diferents àmbits (joventut, educació, ocupació, educació no formal ...) situats en el territori fronterer d'Espanya, França i Andorra, que es coordinen amb l'objectiu comú de donar suport, facilitar i promoure la mobilitat transfronterera de joves que desitgin:

  • Obtenir una primera experiència professional (ocupació, pràctiques, treball de temporada, voluntariat, etc.).

  • Ampliar la seva formació, millorar les seves competències professionals o lingüístiques

  • Dur a terme una idea emprenedora amb una perspectiva transfronterera

Composició

La Xarxa Trampoline és heterogènia ja que els seus membres són professionals d'institucions o estructures locals expertes, que coneixen bé les diferents realitats de terreny en termes de mobilitat internacional, ocupació i joventut.

Composicio
Organitzacio
Organització

Els responsables del projecte coordinen la xarxa per territoris i implementen el pla d'acció.

ES COORDINEN

per al correcte desenvolupament de el projecte

INFORMEN

als joves sobre oportunitats d'ocupació, de voluntariat o de  pràctiques

PARTICIPEN

activament en l'execució de les activitats del projecte

Punts d'informacio
Punts d'informació
bottom of page