Search

[ES] El proyecto Trampoline llegará a su fin en diciembre de 2021. Antes celebraremos un coloquio final, en el que se pondrá en valor el trabajo realizado desde 2018, destacando los resultados alcanzados en materia de cooperación transfronteriza sobre empleo y movilidad juvenil transfronterizos. El evento se realizará de manera semipresencial desde Zaragoza y tendrá lugar el 18 de noviembre por la mañana.


Si estás interesado en participar puedes desde ya inscribirte a través de este formulario y recibirás llegado el momento la invitación junto con el enlace de conexión : inscribirte


[FR] Le projet Trampoline prendra fin en décembre 2021. Ainsi nous organiserons avant un colloque afin de mettre en valeur le travail accompli depuis 2018, en soulignant les résultats obtenus en matière de coopération transfrontalière sur l’emploi et la mobilité transfrontalière des jeunes. L’événement se déroulera de manière semi-présentielle depuis Saragosse et aura lieu le 18 Novembre en matinée.


Il vous suffit de vous inscrire via ce formulaire et vous recevrez d'ici là l'invitation et les informations de connexion pour l'événement : cliquer ici

[CAT]

El projecte Trampoline arribarà a la seva fi al desembre de 2021. Abans celebrarem un col·loqui final, en el qual es posarà en valor la feina feta des de 2018, destacant els resultats assolits en matèria de cooperació transfronterera sobre ocupació i mobilitat juvenil transfronterers. L'esdeveniment es realitzarà de manera semipresencial des de Saragossa i tindrà lloc el 18 de novembre al matí.


Si estàs interessat en participar pots des de ja inscriure't a través d'aquest formulari i rebràs arribat el moment la invitació juntament amb l'enllaç de connexió : inscriureTestimonios